Med mina ord
underflikarna hittar du:


Under fliken Mina berättelser   
hittar du både nya och gamla berättelser

 
 Funderingar i tiden.
Skrivningar om olika företeelser i livet och samhället. Här finns t.ex.

Dagsnoteringar från slutet av 2018
 
Bilder som talar 

Små funderingar runt bilder som jag själv har tagit

För barn och unga,
Består av exempel på material som jag skrivit i mitt arbete som kurator och som aktiv mot hedersförtryck och för mänskliga rättigheter

Välkommen!

Ord en gång på 1970-talet

Till TOPPEN AV SIDAN                                Till STARTSIDAN
Obs  Hemsidans ägare har upphovsrätten till samtliga här fast förekommande bilder.
För att på något sätt använda dessa bilder för eget bruk krävs därför min tillåtelse.