Med mina ord
underflikarna hittar du:Under fliken Mina berättelser    hittar du både nya och gamla berättelser
 
 Funderingar i tiden. Skrivningar om olika företeelser i livet och samhället. Här finns t.ex. Dagsnoteringar från slutet av 2018
 
Bilder som talar 
Små funderingar runt bilder som jag själv har tagit

För barn och unga, som består av exempel på material som jag skrivit i mitt arbete som kurator och som aktiv mot hedersförtryck och för mänskliga rättigheter

Välkommen!

Ord en gång på 1970-talet

Mina Bildtankar under 2017
 Under 2017 publicerade jag 71 tankar i anknytning till olika foton.  Av dessa har jag samlat dem av 
allmän betydelse i ett särskilt häfte.Detta finns här:

ALLMÄNNA BILDTANKAR  2017

Till TOPPEN AV SIDAN                                Till STARTSIDAN
Obs  Hemsidans ägare har upphovsrätten till samtliga här fast förekommande bilder.
För att på något sätt använda dessa bilder för eget bruk krävs därför min tillåtelse.