För barn och unga

Här presenterar jag lite av det jag skrivet inom de olika områden jag arbetat mest med
 
Det är utredningar, rapporter och annat material  rörande kurativt elevhälsoarbete i skolan och om arbete med andra sociala frågor  


Välkommen !


 

Artikel i GT som uppmärksamades rejält 

 Viktigt material
För skolkuratorer och andra elevhälsoarbetare

Dokumentation över krisarbetet på
Angeredsgymnasiet
efter Brandkatastrofen 1998

Detta är en omfattande material över arbetet på Angereds-gymnasiet tiden från discoteksbranden 1998 fram till  2001. Under den perioden genomfördes såväl ett intensivt kris-hanteringsarbete i den akuta fasen som ett brett stödarbete under den långa omvårdnadsfasen. Det är en genomträng-ande redogörelse över ett helt unikt krisarbete utfört på Angeredsgymnasiet då 15 av skolans elever hastigt dött, 23 skadats svårt, över 120 elever upplevt helvetet på plats och där 100-tals var starkt sörjande.
Dokumentationen är samtidigt en översikt över mitt eget arbete som kurator och samordnare för all krishantering på skolan under denna svåra period
Materialet är en för alla skolledare och elevvårdare omistlig kunskapskälla om krishantering på skola när flera elever drabbas hårt av död, svåra skador och stor sorg 

 
Ladda ned 
Dokumentationenom krishantering efter Brandkatastrofen 1998 

HÄR

Ett eget  bidrag till

Skolans metodik i arbetet mot hedersförtryck

Klicka och ladda ned
 
 

Last-undersökning av

förekomst av hot mot tjänstemän i ärenden om hedersförtryck,

Klicka och ladda ned

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Några exempel på andra rapporter och undersökningar om arbetet mot hedersförtryck
som jag skrivit eller varit medförfattare till 
    
   
                               Utgivare  Institutet Mot Hedersförtryck/IMH, Länsstyrelsen i Västra Götalands län/ Lst  och jag själv

Lst-sammanställning över

Förslag om åtgärder mot hedersförtryck

Klicka ladda ned

Lst-undersökning om
förekomst av hedersförtryck i en del av Västra Götaland.

Klicka och ladda ned

Lst -rapport om

Förebyggande projekt mot hedersförtryck.

Klicka och ladda ned

 

har jag ju förstås varit med och utarbetat den banbrytande metodiken 

FEM STEG

FEM STEG för att förändra i familjer där barn måste skyddas pga hedersförtryck.
Materialet "FEM STEG är skapad som ett bdirag till socialtjänstens arbete med att förändra i familjer när ungdom skyddas pga hedersförtryck. Modellen är skapad under en två år lång kollektiv process inom Läns-styrelsen i Västra Götalands län.
Modellen är från 2009 kliniskt testad med mycket framgångsrika resultat.
 " FEM STEG" är den hittills enda och effektiva metoden för att utföra en strukturerad förändring i familjer där barn utsätts för hedersförtryck

Materialet är skrivet av mig, "Lasse-kurator", tillsammans med Mikael Thörn.

Ladda ned
FEM STEG

Till TOPPEN AV SIDAN                       Till STARTSIDAN
Obs  Hemsidans ägare har upphovsrätten till samtliga här fast förekommande bilder.
För att på något sätt använda dessa bilder för eget bruk krävs därför min tillåtelse.