Mina berättelser

Här återfinns längre och kortare historier från då och nu
............ under fortlöpande uppbyggnad

BOKEN OM MIG:
Lasse - kurator - ett liv för barn och unga -

En bok om mitt liv med berättelser från barndomen, ungdomen och vuxenlivet samt med funderingar om stort och smått från då och nu
256 sidor med 180 artiklar och bilder 

Fråga gärna efter den på ditt bibliotek  Beställes via lassej.qrator@outlook.com