Mina bilder mot hedersförtryck

Bilderna med texter på denna sida finns också som       PDF HÄFTE     
I häftet finns också bilder på små skulpturer av  Cornelia Ståhlberg på samma tema och med utgångspunkt från mina målningar. 
Bilder utan notering om ägarskap underst i texten är till salu

 Det svåra valet                                    

Många unga kvinnor hamnar för eller senare i en svår valsituation.
Det ena alternativet innebär fortsatt stark gemenskap och närhet till familj och släkt. MEN då gäller också personlig ofrihet och underkastelse inför familjens hedersförtryck och patriarkala styre
Det andra alternativet innebär att hon väljer friheten att bestämma över sitt eget liv, sin egen kärlek, sin egen framtid. MEN då finns risk för att bli utstött från den egna familjen, hotas till livet och vara tvungen att leva gömd.
 Acryl,  60x50 cm privat ägo

 Hedersmordet på   Abbas Rezaj 

Mordet på den afghanske unge mannen, Abbas Rezai, i nov 2005 var ett bestialiskt hedersmord. Abbas kärlek till sin flickvän kunde inte hennes familj acceptera. Deras relation ansågs ha bringat skam över familj och släkt. Därför måste Abbas mördas för att återupprätta allas heder. Polisutredningen visade att många deltagit i mordet, men det var flickvännens 17 årige bror som ensam erkände och dömdes.    2011 ändrar han sig och hans mamma och pappa dömdes därefter för hedersmord .Illdådet mot Abbas kunde utföras pga social-tjänstens okunnighet om hedersrelaterat våld. Och att inte flera direkt kunde bindas till detta hedersmord berodde på den lokala polisens okunskap och tafflighet.
Acryl 30x40                    

  Tvångsäktenskap - familjearrangerad våldtäkt 

Ett tvångsäktenskap innebär att en dotter av sin egen familj tvingas gifta sig med någon som hon inte själv valt, inte vill ha och kanske inte ens känner. Därmed tvingar också hennes egen familj henne till sexuell underkastelse inför hennes oönskade make.
Dvs
Det är därmed hennes egen familj som är direkt arrangör av de upprepade våldtäkter hon sedan kommer att utsättas för av sin oönskade make.

Acryl  50x50  privat ägo


 

 Hedershotet mot kärleken"

Det avskyvärda hedersförtrycket och de ynkliga brotten i hederns namn är allvarliga angrepp på fundamentala mänskliga rättigheter.
Det strider mot Barnkonventionen, CEDAW och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.
Framför allt så är hedersförtryck och hedersbrott hot mot unga människors rätt att bestämma över sina egna liv och varje människas rätt att söka, finna och bejaka sin egen kärlek. Hedersförtryck är helt enkelt all kärleks fiende nr 1 

Acryl 30x40

 

  Räddningen är nära 

Många flickor och unga kvinnor i Sverige håller idag på att drunkna i hedersförtryckets djupa och kvävande traditioner.
Men till skillnad från hur det var före 2003 så finns nu hjälp och skydd för alla som önskar bli räddade. Idag finns hundratals platser på särskilda skyddsboenden för dem som utsätts för hedersförtryck och brott i hederns namn. Räddningen finns nära för den som söker och önskar bli skyddad                                       

(Ägare Grynings enhet för skyddsboende)  

 

  " Äktenskap efter familjetvång"
I hedersförtryckande familjesystem är äktenskap inte en fråga om kärlek mellan två unga människor. Nej, där utgör äktenskap först och främst ett avtal mellan två familjer där i varje fall den unga kvinnan inte har något avgörande inflytande. Direkt eller indirekt tvingas dessa äktenskap fram. Ibland handlar det t.o.m. om avtal mellan familjer inom samma släkt dvs giftermål sker mellan kusiner
Oavsett formerna innebär dessa "familjefram-tvingade äktenskap" brott mot den mänskliga rätten att själv välja sin livspartner

Acryl  60x40     
 

  "Balkongflicka"

I Sverige och många andra länder sker hedersmord med metoder som ska ge sken av att de är självmord. Att närstående drogar ned en dotter och sedan knivskär eller dränker henne är exempel på sådana metoder.                    Nedknuffning från balkonger eller annan högt belägen plats är också en metod för att utföra hedersmord, men försöka få det att se ut som självmord.     
 Det är rimligen polis och åklagare som ska kunna se de kollektiva krafterna bakom sådana här brott.  Genom, att ha som utgångspunkt att se helheten i en död ung flickas situation och bakgrund, kan viktiga ledtrådar fås fram.  Genom att lära sig av de fall där flicka faktiskt överlevt hedersrelaterad nedknuffning från balkong bör bättre undersökningsmetoder uppnås.
MEN klarar inte polis och åklagare av att se de verkliga mekanismerna och riva ned de falska hedersfasaderna så kan dessa balkongmördare gå fria OCH DET FÅR INTE HÄNDA MER   

Acryl 40x60  

 
”Bevakade”                                           
  I familjer och släkter där försvaret av hedern och undvikande av skam är den övergripande normen lever männen i ständig rädsla. Det de är rädda för är att de egna döttrarna och systrarna genom sitt sätt att leva ska bringa skam över dem och hela familjen. Detta anses ske om de på det minsta sätt kan misstänkas ha närmare kontakt med pojkar eller män. Det behöver inte vara så att sådan kontakt finns utan det räcker med ett rykte om detta. Då drar skammen över alla i familj och släkt.
Därför måste flickor och unga kvinnor kontrolleras och bevakas av olika familje-medlemmar eller släktingar. Ofta är det bröder eller andra manliga unga släktingar som sköter detta. Men det kan också vara pappor, mammor liksom systrar och andra kvinnliga släktingar.
Situationen betyder naturligtvis allvarliga kränkningar av den enskildas frihet och integritet. Totalt betyder det ett psykiskt och socialt förtryck som innebär att utsatta flickor och unga kvinnor är rädda, känner oro, ångest och desperation...... OCH DET ÄR DERAS NÄRSTÅENDE SOM ORSAKAR DETTA

 Acryl 40x60  

 "På flykt undan närstående"
Tänk er en situation där 10% av de 8500 ungdomar, som är särskilt oroade över att inte få bestämma över vem de ska gifta sig med, skulle söka skydd.          
Då skulle 850 av ungdomar ständigt behöva skyddas pga risken för tvångsäktenskap och andra hedersrelaterade brott.

Och då handlar det ju bara om barn och unga i 16-25 års åldern. Till dessa kommer så äldre kvinnor och barnfamiljer med små barn som också kan vara utsatta

Av detta förstår var och en att detta är en stor tragik, som ställer höga krav på samhällets skydd och stöd.
Men ännu mer ställer det krav på att det avskyvärda hedersförtrycket måste bekämpas och fås att upphöra.

(Ägare: Grynings Enhet för skyddsboende)

 


 

 Oskuldskontroll 1 
Hederskulturen i en del familjer och släkter är också en kyskhetskultur där döttrarnas oskuld är helig för hela familjen. Det betyder, att alla flickor i dessa familjer måste vara oskulder när de gifter sig. Det enda sättet som denna oskuld sedan kan konstateras anses vara, att den unga bruden ska blöda efter samlaget på bröllopsnatten.
Därför kontrollerar kvinnor från både makens och makans familjer, att det finns blod på lakanet på morgonen. Finns inte detta så fördöms den unga kvinnan och stämplas som hora för hela livet. Hennes familj känner då en omedelbar skam och hennes liv är i stor fara. Risken för att hon ska skadas eller rent av mördas är överhängande                   Att en stor del av alla kvinnor inte blöder vid första penetrationen känner dessa familjer inte till eller så avvisar de detta faktum                               
Att männen oftast inte är oskulder struntar de i . Hedern hänger bara på kvinnans bevarade hymen medan mannen kan ha betett sig som ett svin bland t.ex. de s.k. "svenska hororna" - dvs vanliga svenska tjejer.

Acryl 20x30  

 Oskuldskontroll 2 
När den gifta kvinnan blöder vid mannens första penetration under samlaget på bröllopsnatten blir glädjen stor hos mannen och hos de som kontrollerar.

Familjens heder är räddad, skammen att ha lämnat bort en dotter som inte är orörd till en annan familjs man har undvikits.

Att sedan den unga kvinnan inte känner den make hon fått och ännu mindre älskar honom spelar ingen roll. Inom familjer med heder - och skamtänkande är kärleken inte värt något. Där står försvaret av familjens och släktens heder under männens ledning över allt annat.

 Acryl 20x30  
 

"Gift dig eller dö! "
Enligt en utredning av Statens Ungdomsstyrelse  från 2009 är 70 000 ungdomar i åldern 16-25 år osäkra på om de kan få bestämma över val av äktenskapspartner utan föräldrars/familjs inblandning. En mycket stor andel av dessa ungdomar finns naturligtvis i familjer som har "heder/skam- tänkande" som sin ledstjärna

Av dessa är, enligt samma undersökning, 8500 ungdomar direkt oroliga för att de inte får bestämma över vem de ska gifta sig med.
Och här, bland dessa 8500, finns säkert den grupp som löper allra störst risk att utsättas för tvångsäktenskap.
Många kommer att böja sig inför familjens övermakt
Andra kommer att fly och söka samhällets skydd innan det är försent
En del kommer att vägra gifta sig utan att vara skyddade och då utsätta sig för risk att bli skadade , kanske mördade.
Några av dessa kommer också att mördas av sina närstående för att dessa anser sig behöva försvara familjens och släktens heder.    

Acryl  40x60                                   

   "Hedersmördad"
Enligt FN och Amnesty International registreras över 5000 hedersmord per år i världen. Men mörkertalet är stort, och med sannolikhet är det mångdubbelt flera som mördas med samma motiv, men som inte registreras eller inte avslöjas som mord i hederns namn

Här en lista från Amnesty över hedersmord i några länder

Land Hedersmord per år
Jordanien 30
Libanon 20
Syrien 2-300
Turkiet 200
Pakistan 1000
Iran 2-300
Irak 500
Jemen 400

Och den överväldigande majoriteten av alla heders-mördade är naturligtvis flickor och unga kvinnor.Acryl


 

 VI SER ER!
Fadime och alla andra, som mördats för att de försvarat sin rätt att bestämma över sina egna liv, sin egen kärlek, är för alltid med oss i kampen mot hedersförtryck. Deras liv och öden kommer för alltid att förfölja
hedersmördarna och deras
understödjare. 
Deras ögon kommer att alltid se hedersförtryckarna

(Målningen är i privat ägo)
  

 
" Släpp in mig"  

I Sverige finns idag tiotusentals ungdomar som utsätts för hedersförtryck. Många riskerar också att utsättas för allvarliga brott t.ex. olaga hot, våld, tvångsäktenskap och i värsta fall mord. Därför behöver också många samhällets skydd och det är en samhällelig uppgift, att se till att dessa ungdomar skyddas mot angreppen på deras mänskliga rättigheter.

Målningen speglar de utsattas önskan att bli "insläppta" för att undvika de hot som familjen och andra närstående utgör .

Den är en av mina första bilder i serien om hedersförtryck

Ägare: Grynings Enhet för skyddsboende" 
.................................................................

Mot det unga och vackra som spirar
Hedersförtrycket tar från de unga rätten att bestämma över sina egna liv, sin egen framtid.  Överallt trampar det patriarkalt ledda hederstänkandet ned ungas frihetslängtan, deras kärlek och drömmar.
MEN TROTS DETTA FORTSÄTTER MOTSTÅNDET ATT VÄXA
DE UNGA KAN I LÄNGDEN INTE TRAMPAS NED


Acryl 30x40

 

"På flykt från sin familj "

Hedersrelaterat våld och förtryck riktar sig mot barn och ungdomars rättigheter. Det är hugg mot de rättigheter som finns enligt Barnkonventionen. Det är slag mot de rättigheter som FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor uttalar. Det är angrepp på de mänskliga rättigheter som är fastslagna i FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter och i andra FN-konventioner.
De som i hederns namn agerar mot alla dessa viktiga principer är föräldrar och andra närstående. Det är alltså de, som säger sig älska sina barn, men som ändå är beredda att skada dem allvarligt och till och med mörda dem.
Därför är det många barn och unga som flyr från sin familj och söker samhällets skydd. Före 2002 var det svårt för dessa att få effektivt skydd. Socialtjänst och andra samhällsorgan trodde mera på de ljugande föräldrarna än på de utsatta.
Numera är det bättre, nu finns det skydd för alla barn och unga som utsätts för den egna familjens hedersförtryck och brott och som vågar bryta sig loss.
Acryl  40x60

 "Vi skulle ju bli fria"

Många är de flickor och unga kvinnor som hoppats att flykten och flytten till Sverige skulle betyda frihet från det patriarkala kollektiva hedersförtrycket. För en del har detta också blivit verklighet.MEN för många flickor och unga kvinnor har livet i Sverige inte betytt någon frihet alls. Det patriarkala hedersförtrycket i familj och släkt har fortsatt och ibland med ökad stryka.
Männen i de hederstänkande familjerna här i Sverige är rädda för att förlora sin makt, rädda för att familjens och släktens kvinnor ska kräva sin rätt. Därför ökar en del av dessa rädda män istället förtrycket. Kontroll, bevakning och bestraffningar skärps. Arbetet för att hålla "sina kvinnor" inlåsta i hederstänkandets fängelse intensifieras helt enkelt. Okunniga och traditionsbundna mödrar och andra lika okunniga kvinnliga släktingar hejar på och deltar som "fångvaktare"                                                    
MEN detta kommer inte att hålla i längden. Oavsett trycket från egen familj och släkt i Sverige och i hemlandet är hedersförtryckets fängelser dömda att rivas. För eller senare kommer nya generationer även i dessa familjer att bryta sig loss och gå ut i friheten

Acryl 40x60

 Fem steg för familjeförändring


Modellen "Fem Steg för förändring i familjer där barn utsätts för hedersförtryck" är ett användbart verktyg för för positiv förändring.
Modellen har i praktiken visat att den kan bidra till att de utsatta ungdomarna når sina mål för sina rättigheter, sin frihet.

De fem stegen är:

1. Utredande samtal med skyddad/utsatt - mål och fortsatt arbete bestäms.
2. Utredande samtal med alla närstående som kan påverka processen och som den utsatta anser har betydelse.
3 Analys och bedömning om fortsatt förändringsarbete är möjligt.
4 Om förändringsarbete ska ske - genomgripande samtal och andra insatser för förändring enligt handlingsplan
5. Utvärdering och den centrala uppföljningen av bestående förändring .
" Fem Steg" har hela tiden de mänskliga rättigheterna och den utsattas önskningar och mål i centrum  

Acryl 30x40  i prvat ägo

På det farliga kärlekshavet

Rätten att bejaka sin sin egen kärlek är förbjudet i hederstänkande familjer.
Där är den enskildas kärlek  bannlyst om den står i motsättning till kollektivets värderingar och intresse.
Det egna valet av partner för kärlekens skull år inte möjligt utan att bryta med familjen. De som borde finnas till för att skydda och stödja blir då istället fiender.
Och innebär det egna kärleksvalet att man älskar någon av samma kön är brottet mot famuljen och skammen för familjen ännu värre.  Risken för hedersvåld och hedesmord är då överhängande.
En flykt ut på det fria kärlekshavet från familj och släkt är alltid en farofylld resaAcryl 40x60 

 

” Vägval för livet”

Varje flicka och ung kvinna som utsätts för hedersförtryck står förr eller senare inför ett vägval som gäller deras liv.
En del pojkar och unga män, men mycket färre, kan också hamna i denna viktiga valsituation.
Alla de som bejakar en annan sexuell läggning än ”hetro” och lever i en hedersförtryckande miljö hamnar alltid vid detta livets vägskäl.
Valet är alltid mycket svårt!
Att välja vägen till ”Fristaden” ger möjligheter till frihet, eget kärleksval och självförverkligande. Men utmed den vägen kan också finnas risk för ensamhet, ångestfylld längtan och rotlöshet.
Att gå vägen till ”Hedersträsket” innebär att välja ofrihet och underordnande i en förtryckande patriarkal struktur. Men denna väg erbjuder också en förutsägbar trygget, fortsatt familjegemenskap och närhet till de som man håller av.

Acryl 40x60

 " Till salu! "
Döttrarna i hederstänkande familjer behandlas som slavar, när de med eller utan ersättning "säljs" till män i hemländerna. Därmed öppnas vägen för dessa män att flytta till Sverige och en bättre ekonomisk framtid.

När mannen väl är här måste flickan underordna sig honom trots att han vare sig kan språket eller känner till något annat här i Sverige. Ett kanske livslångt förtryck startar och det är hennes föräldrars agerande som är orsak till detta

Denna skamliga handel med unga flickor måste bekämpas och upphöra. 

Acryl 40x60

 "Vänd dem inte ryggen! "
En vädjan till de röda fanornas folk att stödja de flickor och kvinnor
som i vissa förorter kämpar mot extremt religiöst och patriarkalt förtryck
Ägare,organisationen: "Varken hora eller kuvad"

 Flera målningar är på gång
för arbetet mot hedersförtryck och 
till stöd för alla ungdomars rätt att bestämma över sina egna liv och sin egen kärlek 

 


 

Intresserad av äga en bild mot hedersförtryck?   Notera vilken tavla du är intresserad av.
Klicka sedan på "Skicka meddelande" så hör jag av mig

Återigen, vill du se en hel del av de här bilderna med text så kan ladda ned en särskild PDF fil:     HÄR

              Till TOPPEN AV SIDAN                    Till STARTSIDAN
Obs  Hemsidans ägare har upphovsrätten till samtliga här fast förekommande bilder.
För att på något sätt använda dessa bilder för eget bruk krävs därför min tillåtelse.