Linus

vår äldste son, är starkt samhällsengagerad på många områden. Han arbetar aktivt inom Vänsterpartiet bl.a. som ledamot i Partille kommunfullmäktige och som flitig skribent i lokaltidningen. I sitt arbete som lärare bidrar han till både elevernas lärande och till utveckling av skolmiljön för barnens bästa.  Genom profilen "Samba-fotboll" har han gett många barn chansen utvecklas både som fotboll-spelare och människor. I den verksamheten har han också skapat en givande kontakt för elever och lärare med en skola i Portugal.
Hans intresse för "Samba-fotboll" och "Jogo bonito" innebär naturligtvis också att han är engagerad för "Samba Fotball Accademy" där hans bror Erik håller i trådarna.
På denna sida visas en del av Linus engagemang för ett bra liv för barn och ungdomar och en bättre värld i allmänhet

  Bekämpa profitjakten inom
vård, skola och omsorg 

Urval av Linus kommunalpolitiska artiklar  
Det kommunalpolitiska slitet består inte bara av att sitta på möten, motionera och debattera i fullmäktige och nämnder. Ett bra  sådant  arbete  måste  också innebära ett ständigt pågående opinionsarbete. I Linus kommun är Partille Tidning en plattform att använda i det sammanhanget. Därför är han också en flitig gäst på denna tidnings sidor. Här hittar ni ett litet
urval av hans artiklar under 2014-15. Klicka och läs

Allianspartierna prioriterar låg skatt före god service               
Bra grundskola framgångsfaktor för nytt gymnasium
Konjunkturfond till vilken nytta?                                                                   
Likvärdig skola inget för alliansen

New Public Management (NPM) hot mot demokratin                              
Outsorcing gör människor till förbrukningsvaror
Spricker Alliansen?
Unga är inte välkomna


......................och fler kommer efter hand

" Vänskola" i annat land 
ger inspiration och förståelse   text kommer

 

" Pelada" i Angered med
fotboll, gemenskap och glädje

Linus har under 2016 varit huvudledare för projektet med "Sambafotboll" i Angered. 
"Pelada", brasiliansk spontanfotboll  genom-fördes då för barn och ungdomar under lördags-kvällar. Hundratals deltog under ledning av unga sambafotbollsledare från området. En stark satsning, som innebar ett bidrag till en starkare gemenskap och en glädjefull hållning till fotboll i Angered.

 

Stor och liten Gaisare

Ovan. Linus och Erik i den enda match de spelat mot varandra. Linus i GAIS och Erik i ÖIS vid juniorDM match på 90-talet


Nedan familjen i snöigt Småland

 Linus och hans två tjejer,
den stora ovan ovan den lilla under

Till TOPPEN AV SIDAN                     Till STARTSIDAN   
Obs  Hemsidans ägare har upphovsrätten till samtliga här fast förekommande bilder.
För att på något sätt använda dessa bilder för eget bruk krävs därför min tillåtelse.