Mina berättelser

Här återfinns längre och kortare historier från då och nu
............ under fortlöpande uppbyggnad

 Äldre produktion

BOKEN OM MIG:
Lasse - kurator - ett liv för barn och unga -

En bok om mitt liv med berättelser från barndomen, ungdomen och vuxenlivet samt med funderingar om stort och smått från då och nu
256 sidor med 180 artiklar och bilder 

Fråga gärna efter den på ditt bibliotek  Beställes via lassej.qrator@outlook.com

PDF 
Rapport
från ett sjukrum
”Lasse-kurator ” Johansson  


En redovisning av upplevelser och intryck
från en sjukhusvistelse 19/9 – 26/9 2008
 
  
" För varje patient gäller två mål: 
1/ Att bli botad 2/ Att undvika andra medicinska eller mentala skador av sjukhusvistelsen”