Mitt skrivande

Här presenterar jag efter hand lite av det jag skrivet inom olika områden. Det handlar om tankar om livet, politik och samhälle. Det är utredningar, rapporter och skrivna inlägg rörande främst sociala frågor  


Det som publiceras är både gammalt och nytt 

Artikel i GT som uppmärksamades rejält 

             Mål för  mina skrivarprojekt 2018
                      Få klart :
                      En samling av sagor jag jobbat på under några år   
                      Sätta samman mina små poem/strofer
                      Skriva klart några noveller jag jobbat med en tid


Mitt skrivprojekt 2017
BILDTANKAR

 Till egentagna bilder skrev jag ned lite tankar varje vecka. Samtliga publicerades på denna hemsida. En del lades också ut på Facebook med länk  till hemsidan.
Klicka på rubrikerna till vänster så hittar du rubbet

BOKEN OM MIG:
Lasse - kurator
- ett liv för barn och unga -

En bok om mitt liv med berättelser från barndomen, ungdomen och vuxenlivet samt med funderingar
om stort och smått från då och nu

256 sidor med 180 artiklar och bilder 

Fråga gärna efter den på ditt bibliotek 
Beställes via lassej.qrator@outlook.com

Funderingar om politik och samhälle

Ett PDF - häfte
med nittio av mina tankar om politik och samhälle under 2016

 

LADDA

NER

 

Nedan 
finns  två viktiga dokument som representerar några centrala delar av mitt arbete för barn och ungdom

Dokumentation över krisarbetet på
Angeredsgymnasiet
efter Brandkatastrofen 1998

Detta är en omfattande material över arbetet på Angereds-gymnasiet tiden från discoteksbranden 1998 fram till  2001. Under den perioden genomfördes såväl ett intensivt kris-hanteringsarbete i den akuta fasen som ett brett stödarbete under den långa omvårdnadsfasen. Det är en genomträng-ande redogörelse över ett helt unikt krisarbete utfört på Angeredsgymnasiet då 15 av skolans elever hastigt dött, 23 skadats svårt, över 120 elever upplevt helvetet på plats och där 100-tals var starkt sörjande.
Dokumentationen är samtidigt en översikt över mitt eget arbete som kurator och samordnare för all krishantering på skolan under denna svåra period
Materialet är en för alla skolledare och elevvårdare omistlig kunskapskälla om krishantering på skola när flera elever drabbas hårt av död, svåra skador och stor sorg

 

 
Ladda ned 
Dokumentationen
om krishantering efter Brandkatastrofen 1998

HÄR

Ladda ned
FEM STEG

FEM STEG för att förändra i familjer där barn måste skyddas pga hedersförtryck.
Materialet "FEM STEG är skapad som ett bdirag till socialtjänstens arbete med att förändra i familjer när ungdom skyddas pga hedersförtryck. Modellen är skapad under en två år lång kollektiv process inom Läns-styrelsen i Västra Götalands län.
Modellen är från 2009 kliniskt testad med mycket framgångsrika resultat.
 " FEM STEG" är det hittills enda och effektiva metoden för att utföra en strukturerad förändring i familjer där barn utsätts för hedersförtryck

Materialet är skrivet av mig, "Lasse-kurator", tillsammans med Mikael Thörn.

Några exempel på rapporter och undersökningar om arbetet mot hedersförtryck som jag skrivit eller varit medförfattare till.                                         Utgivare  Institutet Mot Hedersförtryck/IMH, Länsstyrelsen i Västra Götalands län/ Lst  och jag själv

Lst-undersökning om

förekomst av hedersförtryck i en del av Västra Götaland.

Klicka och ladda ned

 

Last-undersökning av

förekomst av hot mot tjänstemän i ärenden om hedersförtryck,

Klicka och ladda ned

Lst -rapport om

Förebyggande projekt mot hedersförtryck.

Klicka och ladda ned

 

Ett eget  bidrag till

Skolans metodik i arbetet mot hedersförtryck

Klicka och ladda ned
 
 

Lst-sammanställning över

Förslag om åtgärder mot hedersförtryck

Klicka ladda ned

PDF 
Rapport
från ett sjukrum
”Lasse-kurator ” Johansson  


En redovisning av upplevelser och intryck
från en sjukhusvistelse 19/9 – 26/9 2008
 
  
" För varje patient gäller två mål: 
1/ Att bli botad 2/ Att undvika andra medicinska eller mentala skador av sjukhusvistelsen”

Innehåll

Mina Bildtankar 2017

BILDTANKAR FRÅN VECKA 1-25  

Vecka 25
Midsommarafton, folkets nationaldag

Vecka 24:1
Hemvägens gröna tunnel

Vecka 23:2
Vad har du pistolen till?
Vecka 23:1
Näsduk behövs efter gullregn

Vecka 22:1
Den fräcka trädgårdsnäckan
Vecka 21:1
Det blev en "Gösotta" istället
Vecka 20:2
Nya träfigurer vårtalar

Vecka 20:1
"Boa Slotsskogiensis"
Vecka 19:1
En nostalgiresa värd att minnas

Vecka 18:2
Femtio år senare
Vecka 18:1
Redo för vårbruket
Vecka 17:2
Välkommen till vårens rosa stad

Vecka 17:1
Med hela livet framför sig

Vecka 16:2
Skyltning med progressiva budskap

Vecka 16:1
Om Storkyrkans stilla avlövning
Vecka 15:2 
Påsk i det sekulära landet

Vecka 15:1
Slottsskogen tidigt i april

Vecka 14:1
En bok är klar

Vecka 13:2
För allas rätt att spela fotboll
Vecka 13:1
Kom ihåg Iran 1988 och nu!

Vecka 12:2
Välkommen åter

Vecka 12:1
En riktig övervintrare

Vecka 11:1
Stovästen på

Vecka 10:1
Marstypiskt
Vecka 9 2
Nu är det över

Vecka 9:1
Det gåtfulla folket
Vecka 8:2 
Håll ut!

Vecka 8:1
Gör om det om ni kan

 Vecka 7:1 
Hjärtliga pusar och kramar

Vecka 6:2
Ett klockfodral går ur tiden

Om olika murbyggare
Vecka 1:1
Vecka 2:1
Januari och bara tre äpplen kvar

Vecka 3:1
En folkrörelsernas gigant

Vecka 5:1
Välkommen hem!
Vecka 4:1 
Göteborgs Filmfestival.
Något saknas ändå

Vecka 6:1
På med "Pussyhatten"

 


Om att använda ugglor

 BILDTANKAR FRÅN VECKA 26-52
Vecka 52 bild 2
 I porten till det nya året
Vecka 52
Det stora jultabberaset 
Vecka 51
Redo för första julen
Vecka 50
En vecka som alltid sticker ut
Vecka 49
Blöt väntan på snö
Vecka 48 bild 2
"Filmbiten"
Vecka 48 bild 1
Samsas om maten
Vecka 47
Klädnypskonst i höstsol
Vecka 46
Liten ornitolog
Vecka 45 bild 2
TYSTNADEN
Vecka 45 bild 1
Gatubild som överraskar
Vecka 44
Ingen Klas Klättermus
Vecka 43 bild 2
En första "Trixiegroupie"
Vecka 43 bild 1
Höstmorgonglöd
Vecka 42
Födelsedagstårtsglädje
Vecka 41
I längsta laget
Vecka 40
Det är inte jag
Vecka 39 bild 2
30:e september 2017
Vecka 39 bild 1
Höst i Botaniska
Vecka 38
Naturkrafterna
och den lilla människan
Vecka 37
Kan du namnen?
Vecka 36 bild 2
Inte Pegasus, men nästan...
Vecka 36 bild 1
Ännu en poängpromenad
Vecka 35
Äntligen en ny dag
Vecka 34 bild 2
Hoppas en blir vår
Vecka 34 bild 1
Trä som talar har inte tysnat
Vecka 33
En Amiral i givakt
Vecka 32:1
Sann glädje över jorden
Vecka 31:2
Ett spännande ögonblick passerar
Vecka 31:1
Du och jag, då som nu
Vecka 30
För kallt i vattnet?
Vecka 29
En naturfotograf ?
Vecka 28
Nu blommar "Bepperosen"
Vecka 26-27
The Trump Wall
Vecka 26:1

Till TOPPEN AV SIDAN                       Till STARTSIDAN
Obs  Hemsidans ägare har upphovsrätten till samtliga här fast förekommande bilder.
För att på något sätt använda dessa bilder för eget bruk krävs därför min tillåtelse.