Vänner

Under denna sida finns nedanstående två flikar som berättar om vänner som skapar och bygger på olika sätt och inom skilda områden
Flikarna kompletteras fortlöpande  

Vänner
som skapar

Detta är en flik där goda vänners olika former av skapande visas upp.  Här finner du måleri, skulptering,  sömnad och annat hantverk, pappersskapande, fotokonst ch mycket annat. Fliken kompletteras efter hand och i ett arkiv kan du se mera intressanta skapelser gjord av goa och duktiga  vänner.

 Vänner
som bygger 

Här finner ni vänner som bygger i olika be-märkelser. Det är de som bygger upp och vårdar viktiga verksamheter i samhäller. Det är också de som bygger i faktisk medning dvs de bygger hus, stugor, båtar och andra större saker